100% Robusta

100% Robusta

100% Robusta

Löningsfredag har ända sedan människoapan först rätade på ryggen varit dagen då hon tett sig mest mottaglig inför nya upplevelser. Här har vi ett stycke framtid med aragostine i kistan, dolt välbehag och 100% robusta längs munlädret.